bannerit
bannerit

Kehitysmalli ja trendiennuste puolijohdelaserteollisuuden kasvavasta kysynnästä lääketieteen markkinoilla

Kiinan puolijohdelaserteollisuuden kehitysmalli osoittaa laseriin liittyvien yritysten alueellisen yhteenliittymän.Helmijoen suisto, Jangtse-joen suisto ja Keski-Kiina ovat alueita, joille laseryritykset ovat keskittyneimmät.Jokaisella alueella on ainutlaatuisia piirteitä ja liiketoimintaalueita, jotka edistävät puolijohdelaseriteollisuuden yleistä kehitystä.Vuoden 2021 loppuun mennessä puolijohdelaseryritysten osuuden näillä alueilla odotetaan nousevan 16%, 12% ja 10%, mikä kattaa laajan maan.

Yritysosakkeiden näkökulmasta tällä hetkellä suurimmassa osassa maani puolijohdelaseryrityksiä hallitsevat kehittyneiden maiden, kuten Euroopan ja Yhdysvaltojen, osallistujat.Paikalliset yritykset, kuten Raycus Laser ja Max Laser, ovat kuitenkin vähitellen syntymässä.Raycus -laserilla odotetaan olevan 5,6% markkinaosuus ja enimmäislaser 4,2% markkinaosuus vuoden 2021 loppuun mennessä, mikä osoittaa niiden kasvua ja markkinapotentiaalia.

Valtion tuen ja teknologian kehityksen ansiosta Kiinan puolijohdelaserteollisuuden markkinakeskittymä kasvaa edelleen.Puolijohdelasereista on tullut tärkeä osa eri teollisuudenaloja.Tutkimustietojen mukaan Kiinan puolijohdelaserteollisuuden CR3:n (kolmen suurimman yrityksen keskittymissuhde) arvioidaan nousevan vuoden 2021 loppuun mennessä 47,5 prosenttiin, mikä on merkittävää nousua edellisvuodesta.Tämä osoittaa alan hyvää kehitysympäristöä.

Kiinan puolijohdelaserteollisuuden kehitystrendi korostaa myös kahta keskeistä tekijää.Ensinnäkin, kun ihmiset painottavat yhä enemmän omakuvan hallintaa, lääketieteen markkinoilla on kasvavaa kysyntää.Laserlääketieteellinen kauneus on suosittu sen ikääntymistä estävän, ihoa kiinteyttävän, minimaalisesti invasiivisen valohoidon ja muiden vaikutusten vuoksi.Maailmanlaajuisen kauneuslasermarkkinoiden arvioidaan nousevan lähes 2 miljardiin dollariin vuonna 2021, ja puolijohdelasereille tulee olemaan valtava kysyntä lääketieteen alalla.

Toiseksi, alan investointiinnostus on korkea, ja lasertekniikka uudistuu jatkuvasti.Pääomamarkkinat ja hallitus ovat yhä tietoisempia puolijohdelaser- ja optoelektroniikkateollisuuden mahdollisuuksista.Alan investointitoiminnan määrä ja koko kasvavat.Tämä kertoo puolijohdelaserteollisuuden positiivisista näkymistä kysynnän ja kasvavien investointien odotetaan olevan kasvava.

Kaiken kaikkiaan Kiinan puolijohdelaseriteollisuus esittelee alueellisen keskittymisen ja hyvän markkinoiden keskittymisen.Tuleviin suuntauksiin sisältyy kysynnän nousu lääketieteellisillä markkinoilla ja lisää investointien innostusta.Hallituksen tuki ja teknologiset edistykset ovat avaintekijöitä teollisuuden kehitykselle, ja ne ovat perustaneet sen lisää kasvua ja menestystä tulevina vuosina.

打标 激光器
Raycus Laser -lähde

Postitusaika: 18.7.2023